Stále sa stretávame s prípadmi, keď sa zákazník rozhodne prekryť staré drevené parkety laminátovou alebo hotovou drevenou podlahou bez toho, aby si uvedomil, že stará drevená podlaha sa dá prebrúsiť a zrenovovať. Veľa zákazníkov ani netuší, akú krásnu drevenú podlahu doma má. Neberie sa pritom ohľad ani na životné prostredie a v stále väčšej miere sa používajú materiály, ktoré sa ekologicky obtiažne likvidujú. Snahou parketárov by preto malo byť informovanie koncového zákazníka o možnostiach renovácie pôvodnej drevenej podlahy, ktoré by v konečnom dôsledku mohli zmierniť negatívny dopad na životné prostredie.

Zvážte svoje úmysly ešte predtým, než sa rozhodnete svoju opotrebovanú podlahu prekryť kobercom alebo vymeniť za plávajúcu podlahu. Existuje niekoľko dôvodov PREČO uprednostniť DREVENÚ PODLAHU. Súčasné technológie umožňujú renovovať znečistené a opotrebované drevené podlahy tak, aby vyzerali ako nové. Vedeli ste, že drevená podlaha je hodnotnejšie pretože sa jedná o prírodný produkt? Parkety sú priaznivejšou voľbou z hľadiska zdravia aj životného prostredia. Na rozdiel od plávajúcich a iných podláh majú drevené podlahy dlhšiu životnosť, možnosť renovácie v priebehu životnosti a sú ľahké na údržbu. Vedeli ste, že parkety majú priaznivý vplyv na klímu v miestnosti?

Radi by sme Vám pripomenuli jedno jednoduché pravidlo, ktoré každý podlahár síce dobre vie, ale predsa naň občas zabudne. Môžete používať tie najlepšie laky na svete a predsa nedocielite dobrý vzhľad podlahy, pokiaľ nebola správne a dôkladne vybrúsená. Platí to aj opačne; môžete používať najlepšie brúsne prostriedky na svete, ale pokiaľ lak nebol aplikovaný správne alebo je nekvalitný, tak sa Vám dobrý vzhľad podlahy nepodarí docieliť.

Renovácia zahrňuje prebrúsenie podlahy a nanesenie novej vrstvy povrchovej úpravy.

Pri renovácii drevených podláh si môžeme vybrať niektorý zo systémov úpravy povrchu: lakovanie pomocou lakov na báze vody, olejovanie prípadne olejovoskovanie.