Údržba a starostlivosť

je veľmi dôležitým faktorom ,ktorý ovplivňuje kvalitatívne a estetické vlastnosti podláh počas celej doby ich užívania.

Platí to pre všetky druhy podláh - od umelých povrchov cez laminátove podláhy až po drevené parkety a pre všetky priestory ich používania-od komerčných až po obytné.

Výnimkou nie je ani drevená športová podlaha vo Vašej telocvični.

S investíciou do novej športovej podlahy získate kvalitný športový povrch,ošetrený atestovaným PU lakom pre športové účely , splňujúcim požiadavky normy DIN 18032 na protišmyk. 

Práve údržba a starostlivosť o túto povrchovú úpravu je jednou zo základných vecí , ktorou môže užívateľ ovplivniť zachovanie športových a estetických vlastnosti podlahy počas celej doby jej používania  a zároveň výrazne predĺžiť intervaly medzi kompletými renováciami. 

Samotná údržba drevenej športovej podlahy je jednoduchá,treba pri nej ale dodržiavať určité pravidlá.

Ako na to:

Čistenie a údržba športovej podlahy sa vykonáva bežným spôsobom,tj.zametaním,vysávaním a zotieraním vlhkou handrou alebo mopom,za použitia roztoku vody a koncentrátu čistiacého prostriedku.

Na čistenie a údržbu treba používať len prípravky (koncentráty),ktoré udáva výrobca laku,aplikovaného na Vašej športovej podlahe a o ktorých Vás poučí zhotoviteľ podlahy.

Použitím iných pripravkov môže dôjsť k postupnému chemickému poškodzovaniu laku a narušaniu jeho štruktúry,čo môže skrátiť jeho životnosť.

Každý výrobca športových lakov udáva okrem určenia prípravkov aj návody,kedy a ako ich používať.

Príklad: laky od výrobcu firmy Bona.

Bona Sportíve Cleaner - Koncentrovaný,ľahko alkalický čistiaci prostriedok používaný na pravidené,bežné denné čistenie.

Bona Sportíve Cleaner Plus - Koncentrovaný, alkalický čistiaci prostriedok používaný na dodatočné občasné,

resp.dôkladné čistenie. Tento prípravok je určený na odstránenie silnejšieho znečistenia podlahy,napr.od naneseného ľudského potu,šmúh od syntetických materiálov podrážok a pod.,ktoré znižujuje kvalitu protišmykových vlastnosti podlahy. Používať by sa mal podľa intenzity zaťažovania telocvične,cca 1 až 2x do roka.

Bona Freshen UP - Ochranný,údržbový prostriedok. Vodný ,na báze polyuretánu. Na rozdiel od čistiacích prostriedkov je tento prípravok konzervačný. Jeho aplikáciou sa docieli ochrana laku pred opotrebením,obnovenie vzhľadu povrchovej úpravy a obnovenie protišmykových vlastnosti podlahy.

Aplikovať sa môže len po dôkladnom vyčistení podlahy prostriedkom Bona Sportíve Cleaner PLUS.

Dokonalejšim spôsobom občasného vyčistenia podlahy je čistenie za pomoci stroja Bona Power Scruber.

Jedná sa o hlbkove čistenie za pomoci štetinových válcov,ktorým sa vyčistia aj mikropôry povrchovej úpravy.

Toto čistenie(ako čistenia aj vyššie uvedené) sa dá vykonať,resp.má zmysel,keď je podlaha v stave,kedy ešte nie je nudná kompletná renovácia.To znamená že na podlahe je ešte vrstva laku,bez hlbokých vrypov a škrábancov a bez poškodených prvkov.

Po takomto dokonalom strojovom vyčistení podlahy sa následne odporúča aplikácia vyššie uvedeného prípravku Bona Freshen UP.

Za pomoci ďalšieho technologického postupu-prebrúsenim špeciálnym diamantovým brúsivom - je po tomto dokonalom vyčistení možné aplikovať aj plnohodnotnú vrstvu športového laku,čím sa výrazne oddiali nutnosť kompletnej renovácie podlahy.

Strojove vyčistenie a aplikáciu laku je už ale nutné zveriť do rúk odbornej firme.

Opatrenia proti mechanickému poškodeniu podlahy:

Nohy a spodné častí cvičiacích pomôcok,lavičiek je potrebné opatriť filcovými,umelohmotnými alebo gumenými podložkami,aby nedochádzalo k mechanickému poškodzovaniu laku.

Vstup do telocvične je potrebné zabezpečiť čistiacou zónou - rohožou,pre zamedzenie nanášania nečistoty,kamienkov a piesku.

Zamedziť vstupu do telocvične v topánkach,najmä v zimných mesiacoch.

Tak ako pre športovcov,tak aj pre podlahu sú vhodné rovnaké klimatické podmienky v telocvični a to

50-60% priestorovej vzdušnej vlhkosti a teplota 16 -19 C