Pôsobíme v kraji, v ktorom má drevospracujúci priemysel hlboké korene, čo sa odráža aj na našich bohatých skúsenostiach pri práci s drevom.

Našou hlavnou činnosťou je výroba drevených masívnych parkiet - klasických, lamelových, mozaikových, príp. intarzovaných v prevažnej miere z dreviny dub a buk.

Ešte v roku 1997 sme svoju činnosť rozšírili aj o kompletnú montáž, takže za tie roky sme aj v tejto oblasti nabrali patričné skúsenosti, o čom svedčí množstvo našich spokojných zákazníkov.

27

Rokov skúseností